Agenda a Chofnodion

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Cabinet dros Addysg a Phlant (Cyn Mai 2022) - Dydd Iau, 25ain Tachwedd, 2021 9.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martin S. Davies  01267 224059

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol.

 

2.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 21AIN MEDI 2021 pdf eicon PDF 282 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi cofnod penderfyniadau'r cyfarfod a gynhaliwyd ar 21ain Medi 2021, gan ei fod yn gywir.

 

3.

PENODI LLYWODRAETHWYR A.LL. pdf eicon PDF 222 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Aelod o'r Cabinet yn ystyried y ceisiadau oedd wedi dod i law am y swyddi Llywodraethwyr Awdurdod Lleol yn y sir. Nodwyd bod gwahoddiad i gyflwyno enwebiadau wedi'i roi i'r Cadeirydd, i Bennaeth yr Ysgol ac i'r Aelod(au) Lleol yn achos Ysgolion Cynradd/Aelod(au) a oedd yn llywodraethwyr yn achos Ysgolion Uwchradd.

 

Hefyd dywedwyd bod Llywodraethwyr Awdurdod Lleol yn cael eu penodi am 4 blynedd ac, os oedd y lle'n wag oherwydd bod cyfnod yr unigolyn yn y swydd yn dod i ben, bod nodyn ynghylch hynny yn y manylion am yr unigolyn os oedd am gael ei ailbenodi.

 

PENDERFYNWYD, ar ôl ystyried y ceisiadau oedd wedi dod i law, benodi'r canlynol yn Llywodraethwyr Awdurdod Lleol er mwyn cyflawni'r rhwymedigaethau statudol i lenwi lleoedd gwag ar Gyrff Llywodraethu:-

 

Ysgol Gynradd

Penodiadau

Bancffosfelen

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Cyng. Liam Bowen

 

Bro Banw

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

O 6ed Rhagfyr 2021

Mr E Morgan

 

Burry Port

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Mr G Morgan

 

Carreg Hirfaen

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

O 6ed Rhagfyr 2021

Mr D Evans

 

Dewi Sant

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

O 6ed Rhagfyr 2021

Cyng. Rob James

 

Gymraeg Rhydaman

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

O 6ed Rhagfyr 2021

Cyng. Deian Harries

 

Llangennech

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Mr A Warner

 

Nantgaredig

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

O 6ed Rhagfyr 2021

Mr L Thomas

 

Pen Rhos

(2 x lle gwag – 1 enwebiad)

Cyng. John Prosser

 

Penygaer

(2 x lle gwag – 2 enwebiad)

Mr D Macgregor

Ms B M Lewis

Rhys Prichard

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Mrs M Jones

 

 

 

 

 

Ysgol Uwchradd

Penodiadau

Coedcae

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Dr B Jones

Maes y Gwendraeth

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Mr M Jenkins