Agenda a Chofnodion

from 26/03/2021, Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Cabinet dros Addysg a Phlant (Cyn Mai 2022) - Dydd Llun, 15fed Mawrth, 2021 9.00 yb, WEDI SYMUD

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael. Cyfarwyddiadau

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant personol.

 

2.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR IONAWR 26AIN, 2021 pdf eicon PDF 281 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi Cofnod Penderfyniadau'r cyfarfod oedd wedi ei gynnal ar 26 Ionawr 2021, gan ei fod yn gywir.

 

3.

PENODI LLYWODRAETHWYR A.LL. pdf eicon PDF 225 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Aelod o'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried y ceisiadau oedd wedi dod i law am y swyddi Llywodraethwyr Awdurdod Lleol yn y sir. Nodwyd bod gwahoddiad i gyflwyno enwebiadau wedi'i roi i'r Cadeirydd, i Bennaeth yr Ysgol ac i'r Aelod(au) Lleol yn achos Ysgolion Cynradd/Aelod(au) a oedd yn llywodraethwyr yn achos Ysgolion Uwchradd.

 

Hefyd dywedwyd bod Llywodraethwyr Awdurdod Lleol yn cael eu penodi am 4 blynedd ac, os oedd y lle'n wag oherwydd bod cyfnod yr unigolyn yn y swydd yn dod i ben, bod nodyn ynghylch hynny yn y manylion am yr unigolyn os oedd am gael ei ailbenodi.

 

PENDERFYNWYD, ar ôl ystyried y ceisiadau oedd wedi dod i law, benodi'r canlynol yn Llywodraethwyr Awdurdod Lleol er mwyn cyflawni'r rhwymedigaethau statudol i lenwi lleoedd gwag ar Gyrff Llywodraethu:-

 

Ysgol Gynradd

Penodiadau

Blaenau

1 lle gwag – 1 enwebiad

Y Parchedig D.L. Rees

Bro Banw

1 lle gwag – 1 enwebiad

Ms C. Merola

Cwrt Henri – Ffairfach – Ffederasiwn Talyllychau

4 lle gwag  - 6 enwebiad (o 1 Ebrill)

Y Cynghorydd Joseph Davies

Y Cynghorydd Mansel Charles

Mrs S. Collins

Mrs D. Williams

Llanedi

1 lle gwag – 1 enwebiad

Mrs M. Morgan

Parcyrhun

1 lle gwag – 1 enwebiad

Mr D.A. Jones

Teilo Sant

1 lle gwag – 1 enwebiad

Mrs E. Llewellyn

Y Ddwylan

2 le gwag – 1 enwebiad

Mr. D. Davies

Y Fro

1 lle gwag – 1 enwebiad

Ms E.W. Jones

 

 

 

Ysgol Uwchradd

Penodiadau

Ysgol Dyffryn Aman

1 lle gwag – 1 enwebiad (o 31 Mawrth 2021)

Mrs M. Wyn

Dyffryn Taf

1 lle gwag – 1 enwebiad

Mrs E. Bradbury

Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth

1 lle gwag – 1 enwebiad (o 17 Ebrill 2021)

Mr M. Evans

 

Ysgol Arbennig

Penodiadau

Rhyd-y-gors

2 le gwag – 2 enwebiad

Mr. T Joyce

Mrs S. Owen