Agenda a Chofnodion

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Cabinet dros Addysg a Phlant (Cyn Mai 2022) - Dydd Mawrth, 26ain Ionawr, 2021 9.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Bryer  01267 224029

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol.

2.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 19EG TACHWEDD, 2020 pdf eicon PDF 279 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi Cofnod Penderfyniadau'r cyfarfod a gynhaliwyd ar 19eg Tachwedd 2020, gan ei fod yn gywir.

3.

PENODI LLYWODRAETHWYR A.LL. pdf eicon PDF 222 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Aelod o'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried y ceisiadau oedd wedi dod i law am y swyddi Llywodraethwyr Awdurdod Lleol yn y sir. Nodwyd bod gwahoddiad i gyflwyno enwebiadau wedi'i roi i'r Cadeirydd, i Bennaeth yr Ysgol ac i'r Aelod(au) Lleol yn achos Ysgolion Cynradd/Aelod(au) a oedd yn llywodraethwyr yn achos Ysgolion Uwchradd.

 

Hefyd dywedwyd bod Llywodraethwyr Awdurdod Lleol yn cael eu penodi am 4 blynedd ac, os oedd y lle'n wag oherwydd bod cyfnod yr unigolyn yn y swydd yn dod i ben, bod nodyn ynghylch hynny yn y manylion am yr unigolyn os oedd am gael ei ailbenodi.

 

PENDERFYNWYD, ar ôl ystyried y ceisiadau oedd wedi dod i law, benodi'r canlynol yn Llywodraethwyr Awdurdod Lleol er mwyn cyflawni'r rhwymedigaethau statudol i lenwi lleoedd gwag ar Gyrff Llywodraethu:-

 

Ysgol Gynradd

Penodiadau

Bigyn

1 lle gwag – 1 enwebiad

Mrs P Wisdom

Ysgol Pum Heol

1 lle gwag o 6ed Chwefror 2021 – 1 enwebiad

Mrs E Barnard

Ffwrnes

2 le gwag - 1 ar hyn o bryd ac1 o 6ed Chwefror 2021 - 2 enwebiad

Mr A Thomas ac

Y Cynghorydd Susan Phillips

Llandeilo

1 lle gwag o 6ed Chwefror 2021 – 1 enwebiad

Mrs C Bleasdale

 

Llangynnwr

2 le gwag - 1 ar hyn o bryd ac1 o 6ed Chwefror 2021 – 1 enwebiad

Y Cynghorydd Elwyn Williams

Parcyrhun

2 le gwag - 1 ar hyn o bryd ac 1 o 6ed Chwefror 2021 – 1 enwebiad

Mrs I Hopkins

 

Penboyr

1 lle gwag o 6ed Chwefror 2021 – 1 enwebiad

Mr R Holland

 

Penygaer

2 le gwag o 6ed Chwefror 2021 – 1 enwebiad

Ms J Isaac

 

Pontyberem

2 le gwag - 1 ar hyn o bryd ac 1 o 21ain Chwefror 2021 – 2 enwebiad

Mr P Rowe a

Mrs M Thomas

 

Pwll

2 le gwag - 1 ar hyn o bryd ac 1 o 6ed Chwefror 2021   1 enwebiad

Mrs C Wheeler-Jones

Ysgol Parc Waundew

2 le gwag – 2 enwebiad

Y Cynghorydd Alun Lenny a Ms H Adams

T?-croes

1 lle gwag o 6ed Chwefror 2021 - 1 enwebiad

Mrs S Davies