Agenda a Chofnodion

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adfywio a Hamdden - Dydd Llun, 23ain Mai, 2016 2.30 yp

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor1 Gwasanaethau Democrataidd, - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martin S. Davies  01267 224059

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant.

 

2.

COFNOD PENDERFYNIADAU - 4 MAI 2016 pdf eicon PDF 136 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi Cofnod Penderfyniadau'r cyfarfod oedd wedi ei gynnal ar 4ydd Mai, 2016, gan ei fod yn gywir. 

 

3.

CYMORTH ARIANNOL O'R GRONFA GRANT GANLYNOL: CDG LEADER pdf eicon PDF 236 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD

3.1 cymeradwyo'r ceisiadau canlynol am gymorth o Gronfa Rhaglen LEADER y Cynllun Datblygu Gwledig yn amodol ar y telerau a'r amodau arferol ac ar y rhai a bennwyd yn yr adroddiad:-

Yr Ymgeisydd                                                               Y Dyfarniad

Un Sir Gâr                                                                      £11,892.15

Clybiau Plant Cymru                                                        £7,970.39

 

3.2 gohirio ystyried y cais gan Gyngor Tref Cwmaman.