Agenda a Chofnodion

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adfywio a Hamdden - Dydd Mawrth, 16eg Chwefror, 2016 10.00 yb

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: MARTIN S. DAVIES  01267 224059

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant.

 

2.

CYMERADWYO A LLOFNODI HYSBYSIAD PENDERFYNIAD Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR YR 14EG IONAWR, 2016 pdf eicon PDF 110 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi Cofnod Penderfyniadau'r cyfarfod oedd wedi ei gynnal ar 14eg Ionawr 2016, gan ei fod yn gywir.

 

3.

CYMORTH ARIANNOL O GRONFA'R DEGWM pdf eicon PDF 349 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r ceisiadau canlynol am gymorth o Gronfa'r Degwm yn amodol ar y telerau a'r amodau arferol ac ar y rhai a bennwyd yn yr adroddiad:-

Yr Ymgeisydd                                                                       Y Dyfarniad

Canolfan Gristnogol Antioch                                                   £10,000.00

Eglwys Sant Teilo – Llandeilo                                                 £3,000.00

Capel yr Annibynwyr, Bethlehem,                                           £2,060.00

Clwb Bowlio Castellnewydd Emlyn                                         £3,000.00

Eglwys Dewi Sant – Y Betws                                                  £1,729.18