Agenda a Chofnodion

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adfywio a Hamdden - Dydd Iau, 14eg Ionawr, 2016 10.00 yb

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1 (Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd) Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1 JP.. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martin S. Davies  01267 224059

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant.

 

2.

CYMERADWYO A LLOFNODI HYSBYSIAD PENDERFYNIAD Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR YR 17EG RHAGFYR, 2015. pdf eicon PDF 113 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi bod Cofnod Penderfyniadau'r cyfarfod oedd wedi'i gynnal ar 17eg Rhagfyr 2015 yn gofnod cywir.

 

3.

Cymorth ariannol o'r gronfa grant ganlynol: Grant Cronfa'r Degwm. pdf eicon PDF 349 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

 

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r ceisiadau canlynol am gymorth o Gronfa'r Degwm yn amodol ar y telerau a'r amodau arferol ac ar y rhai a bennwyd yn yr adroddiad:-

Yr Ymgeisydd                                                                     Y Dyfarniad

Eglwys y Plwyf, Llanarthne                                                          £3,000.00

Tabernacl - Capel yr Annibynwyr - Pencader                            £3,000.00