Agenda a Chofnodion

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adfywio a Hamdden - Dydd Iau, 17eg Rhagfyr, 2015 12.00 yp

Lleoliad: YSTAFELL Y CADEIRYDD, NEUADD Y DREF, LLANELLI

Cyswllt: Martin S. Davies  01267 224059

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant.

 

2.

CYMERADWYO A LLOFNODI HYSBYSIAD PENDERFYNIAD Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR YR 13EG TACHWEDD, 2015. pdf eicon PDF 255 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi fel cofnod cywir gofnod penderfyniadau'r cyfarfod a gynhaliwyd ar 13eg Tachwedd, 2015.

 

3.

ADOLYGU'R GRANT CHWARAEON A HAMDDEN I UNIGOLION A MUDIADAU pdf eicon PDF 348 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

[SYLWER:Tynnwyd yr eitem hon yn ôl.]

 

4.

Cymorth ariannol o'r gronfa grant ganlynol: Cronfa Cyllid a Dargedir pdf eicon PDF 229 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r ceisiadau canlynol am gymorth o'r Gronfa Cyllid a Dargedir yn amodol ar y telerau a'r amodau arferol ac ar y rhai a bennwyd yn yr adroddiad:-

Yr Ymgeisydd                                                                                    Y Dyfarniad

Cyngor Tref Cwmaman [Trosglwyddo Asedau]                         £12,000.00

Menter Gorllewin Sir Gar                                                           £20,000.00

Cyngor Gwledig Llanelli [Credydau Amser]                               £3,144.00