Agenda a Chofnodion

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd - Dydd Iau, 19eg Mai, 2016 9.30 yb

Lleoliad: Room 67, County Hall, Carmarthen

Cyswllt: Martin S. Davies  01267 224059

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni ddatganwyd dim buddiannau personol yn y cyfarfod.

 

2.

CYNLLUN CYFLAWNI GWASANAETH - IECHYD YR AMGYLCHEDD A THRWYDDEDU pdf eicon PDF 280 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Aelod o'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried y Cynllun Cyflawni Gwasanaeth ar gyfer Iechyd yr Amgylchedd a Thrwyddedu a oedd yn amlinellu sylfaen gwaith adain Gwasanaethau Iechyd y Cyhoedd am 2016/17.

 

Yr oedd y Cynllun yn amlinellu nodau ac amcanion gwasanaeth y Cyngor gan gynnwys dolenni cyswllt i'r amcanion a'r cynlluniau corfforaethol.  Yr oedd disgrifiad cryno o'r Cyngor yn cael ei gynnwys gan roi diffiniad o'r seilwaith, a'r strwythur economaidd a threfniadaethol.  Hefyd yr oedd y Cynllun yn manylu ar gwmpas a gofynion Adain Gwasanaethau Iechyd y Cyhoedd.

 

Yr oedd y Cynllun wedi'i rannu'n adrannau a roddai fanylion meysydd penodol pob gwasanaeth a'r cynlluniau gwaith am y flwyddyn i ddod. Yr oedd hyn yn gyfle i danlinellu gwendidau a chryfderau’r timau perthnasol.  Amlygwyd meysydd penodol a oedd mewn perygl ynghyd â'r rhai na allai'r Adain eu darparu bellach oherwydd yr adnoddau prin.  Cafwyd manylion yr adnoddau, a oedd yn cynnwys costau staffio, gweinyddu, cyflenwadau a gwasanaethau, hyfforddiant ac ati gan gymharu blynyddoedd ariannol.  Yr oedd yr adran olaf yn cynnwys gwybodaeth a manylion am asesiadau ansawdd ac yn dangos yr amrywiol ffyrdd yr oedd yr Adain yn sicrhau bod cysondeb, effeithlonrwydd a chymhwysedd.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo Cynllun Cyflawni Gwasanaeth Iechyd yr Amgylchedd a Thrwyddedu am 2016-17.

 

3.

COFNOD PENDERFYNIADAU - 4YDD CHWEFROR 2016 pdf eicon PDF 132 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi Cofnod Penderfyniadau cyfarfod yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd oedd wedi ei gynnal ar 4ydd Chwefror 2016 gan ei fod yn gywir.