Agenda

CYLLIDEB, Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau - Dydd Mercher, 2ail Chwefror, 2022 10.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martin Davies  01267 224059

Nodyn: Moved from 10/02/22 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL GAN GYNNWYS UNRHYW CHWIPIAU PLEIDIAU A RODDIR MEWN YMATEB I UNRHYW EITEM AR YR AGENDA

3.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW)

4.

YMGYNGHORI YNGHYLCH STRATEGAETH Y GYLLIDEB REFENIW 2022/23 TAN 2024/25. pdf eicon PDF 240 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

RHAGLEN GYFALAF PUM MLYNEDD - 2022/23 - 2026/27. pdf eicon PDF 450 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB CYFALAF A REFENIW 2021/22. pdf eicon PDF 250 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

POLISI RHEOLI'R TRYSORLYS A STRATEGAETH 2022-23. pdf eicon PDF 429 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

CYNLLUN BUSNES ADRAN Y PRIF WEITHREDWR 2022/23. pdf eicon PDF 414 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

CYNLLUN BUSNES ADRANNOL GWASANAETHAU CORFFORAETHOL 2022-23. pdf eicon PDF 404 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

STRATEGAETH DDIGIDOL AR GYFER YSGOLION A STRATEGAETH TECHNOLEG DDIGIDOL 2022-2025. pdf eicon PDF 13 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

ADRODDIAD MONITRO ABSENOLDEB SALWCH HANNER BLWYDDYN/CH2 2021/22. pdf eicon PDF 404 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

EGLURHAD AM BEIDIO Â CHYFLWYNO ADRODDIAD CRAFFU. pdf eicon PDF 224 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL pdf eicon PDF 226 KB

Dogfennau ychwanegol:

14.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y PWYLLGOR A GYNHALIWYD AR 14EG IONAWR 2022. pdf eicon PDF 223 KB