Agenda

Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd - Dydd Llun, 29ain Tachwedd, 2021 2.00 yp

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Bryer  01267 224029

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL GAN GYNNWYS UNRHYW CHWIPIAU PLEIDIAU A RODDIR MEWN YMATED I UNRHYW EITEM AR YR AGENDA

Dogfennau ychwanegol:

3.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD

Dogfennau ychwanegol:

4.

ADRODDIAD BLYNYDDOL AR DDIOGELU OEDOLION A THREFNIADAU DIOGELU RHAG COLLI RHYDDID (DOLS) (2020/21) pdf eicon PDF 155 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

EGLURHAD AM BEIDIO Â CHYFLWYNO ADRODDIAD CRAFFU pdf eicon PDF 9 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL pdf eicon PDF 109 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

DIWEDDARAF AM WEITHREDIADAU AC ATGYFEIRIADAU'R PWYLLGOR CRAFFU GOFAL CYMDEITHASOL AC IECHYD pdf eicon PDF 229 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR Y 5ED HYDREF, 2021 pdf eicon PDF 243 KB

Dogfennau ychwanegol: