Agenda

Pwyllgor Safonau - Dydd Gwener, 19eg Gorffennaf, 2024 11.30 yb

Lleoliad: Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Julie Owens  01267 224088

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB.

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL.

Dogfennau ychwanegol:

3.

I LOFNODI FEL COFNOD CYWIR COFNODION CYFARFODYDD Y PWYLLGOR A GYNHALIWYD AR:-

Dogfennau ychwanegol:

3.1

22 EBRILL 2024 pdf eicon PDF 98 KB

Dogfennau ychwanegol:

3.2

30 EBRILL 2024 pdf eicon PDF 74 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR SAFONAU 2023-2024 pdf eicon PDF 137 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

CAIS AM OLLYNGIAD GAN Y CYNGHORYDD ANJULI FAYE DAVIES pdf eicon PDF 95 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

CAIS AM OLLYNGIAD GAN Y CYNGHORYDD ELIZABETH ANN DAVIES pdf eicon PDF 114 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

CAIS AM OLLYNGIAD GAN Y CYNGHORYDD EIRYL REES pdf eicon PDF 97 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

CAIS AM OLLYNGIAD GAN Y CYNGHORYDD NICOLA JONES, PHILIP DABIES, EIFION JONES, JENNY JONES, SHAN REES, CARYS THOMAS, RHEINALLT JONES, JANET KNOTT, ELFRYN WILLIAMS, VIV DAVIES & MEINIR JAMES pdf eicon PDF 96 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

UNRHYW FATER ARALL Y GALL Y CADEIRYDD OHERWYDD AMGYLCHIADAU ARBENNIG, BENDERFYNU EI YSTYRIED YN FATER BRYS YN UNOL AG ADRAN 100B(4)(B) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972

Dogfennau ychwanegol: