Agenda

Pwyllgor Safonau - Dydd Llun, 11eg Rhagfyr, 2023 2.00 yp

Lleoliad: Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kevin Thomas  01267 224027

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB.

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL.

3.

I LOFNODI FEL COFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD Y PWYLLGOR A GYNHALIWYD AR 19 HYDREF 2023 pdf eicon PDF 102 KB

4.

DIWEDDARIAD AR Y CAMAU GWEITHREDU pdf eicon PDF 109 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

ADOLYGIAD O WEITHDREFNAU GWRANDAWIAD DISGYBLU pdf eicon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

RHODDION A LLETYGARWCH pdf eicon PDF 114 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

PROTOCOL AR GYFER UNIONI CWYNION LEFEL ISEL GAN AELOD YN ERBYN AELOD YNGHYLCH Y CÔD YMDDYGIAD pdf eicon PDF 109 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

DYLETSWYDDAU ARWEINWYR Y GRWPIAU pdf eicon PDF 115 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

UNRHYW FATER ARALL Y GALL Y CADEIRYDD OHERWYDD AMGYLCHIADAU ARBENNIG, BENDERFYNU EI YSTYRIED YN FATER BRYS YN UNOL AG ADRAN 100B(4)(B) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972