Agenda

Pwyllgor Safonau - Dydd Gwener, 4ydd Chwefror, 2022 10.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kevin Thomas  01267 224027

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB.

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL.

3.

LOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION CYFARFODYDD Y PWYLLGOR A GYNHALIWYD AR 13 RHAGFYR 2021. pdf eicon PDF 229 KB

4.

CAIS AM OLLYNGIAD GAN Y CYNGHORYDD T DEVICHAND pdf eicon PDF 315 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

CAIS AM OLLYNGIAD GAN Y CYNGHORYDD SHAREN LOUISE DAVIES pdf eicon PDF 315 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

UNRHYW FATER ARALL Y GALL Y CADEIRYDD OHERWYDD AMGYLCHIADAU ARBENNIG, BENDERFYNU EI YSTYRIED YN FATER BRYS YN UNOL AG ADRAN 100B(4)(B) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972