Agenda

Pwyllgor Safonau - Dydd Llun, 13eg Rhagfyr, 2021 2.00 yp

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Bryer  01267 224029

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB.

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL.

3.

PENODI CADEIRYDD AC IS-GADEIRYDD pdf eicon PDF 304 KB

4.

LOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION CYFARFODYDD Y PWYLLGOR A GYNHALIWYD AR 20FED MEDI, 2021. pdf eicon PDF 110 KB

5.

DATA CÔD YMDDYGIAD GAN GYNGHORAU TREF A CHYMUNED pdf eicon PDF 303 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR SAFONAU pdf eicon PDF 305 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

DEDDF LLYWODRAETH LEOL AC ETHOLIADAU (CYMRU) 2021 pdf eicon PDF 322 KB

8.

ACHOS DIWEDDAR - PENDERFYNIAD PWYLLGOR SAFONAU CYNGOR DINAS CASNEWYDD YNGHYLCH Y CYNGHORYDD JOAN WATKINS pdf eicon PDF 457 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

UNRHYW FATER ARALL Y GALL Y CADEIRYDD OHERWYDD AMGYLCHIADAU ARBENNIG, BENDERFYNU EI YSTYRIED YN FATER BRYS YN UNOL AG ADRAN 100B(4)(B) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972