Agenda

Pwyllgor Safonau - Dydd Llun, 14eg Mehefin, 2021 10.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB.

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL.

Dogfennau ychwanegol:

3.

LOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION CYFARFODYDD Y PWYLLGOR A GYNHALIWYD AR 25 MAWRTH 2021. pdf eicon PDF 191 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

CAIS AM OLLYNGIAD GAN Y CYNGHORYDD N. E. HOLMAN pdf eicon PDF 298 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

ADOLYGIAD O'R POLISI DATGELU CAMARFER pdf eicon PDF 311 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

DEDDF LLYWODRAETH LEOL AC ETHOLIADAU (CYMRU) 2021 pdf eicon PDF 314 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

DATA CÔD YMDDYGIAD pdf eicon PDF 300 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

HYFFORDDIANT YNGHYLCH Y CÔD YMDDYGIAD AR GYFER CYNGHORWYR TREF A CHYMUNED pdf eicon PDF 300 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

COFLYFR CÔD YMDDYGIAD OMBWDSMON pdf eicon PDF 299 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

UNRHYW FATER ARALL Y GALL Y CADEIRYDD OHERWYDD AMGYLCHIADAU ARBENNIG, BENDERFYNU EI YSTYRIED YN FATER BRYS YN UNOL AG ADRAN 100B(4)(B) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972

Dogfennau ychwanegol: