Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Penodi Aelodau - Dydd Gwener, 4ydd Tachwedd, 2022 10.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martin S. Davies  01267 224059

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Cofnodion:

Ni chafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant.

 

3.

YSTYRIED ENWEBIAD Y GRWP LLAFUR, SEF Y CYNGHORYDD MICHAEL THOMAS, I WASANAETHU AR GYNGOR IECHYD CYMUNED HYWEL DDA

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL benodi'r Cynghorydd Michael Thomas yn aelod o Gyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda.

 

4.

YMDDIRIEDOLAETH ORIEL MYRDDIN - YSTYRIED AILBENODI'R CYNGHORYDD CARYS JONES AM DYMOR ARALL YN Y SWYDD

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL ail-benodi'r Cynghorydd Carys Jones yn Ymddiriedolwr Oriel Myrddin am dymor o 4 blynedd, gan fod yn weithredol o 16 Tachwedd, 2022.

 

 

 

5.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 22AIN GORFFENNAF 2022 pdf eicon PDF 75 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL lofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 22ain Gorffennaf, 2022 gan eu bod yn gywir.