Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Penodi Aelodau - Dydd Mercher, 14eg Gorffennaf, 2021 2.00 yp

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martin S. Davies  01267 224059

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Cofnodion:

Ni chafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant.

 

3.

YMDDIRIEDOLAETH ORIEL MYRDDIN

Cofnodion:

Adroddwyd y byddai cyfnodau swydd y Cynghorwyr E. Schiavone a K. Lloyd ar Ymddiriedolaeth Oriel Myrddin yn dod i ben ar 23 Awst, 2021. 

 

Nodwyd bod Gr?p Plaid Cymru wedi ail-enwebu'r Cynghorydd Schiavone am dymor arall a bod y Gr?p Llafur wedi ail-enwebu'r Cynghorydd Lloyd am dymor arall.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL ail-benodi'r Cynghorwyr E. Schiavone a K. Lloyd fel Ymddiriedolwyr Oriel Myrddin am dymor o 4 blynedd gan fod yn weithredol o 24 Awst, 2021.

 

4.

COFNODION - 17EG MEHEFIN, 2021 pdf eicon PDF 325 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL lofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 17eg Mehefin, 2021 gan eu bod yn gywir.