Agenda

Pwyllgor Penodi Aelodau - Dydd Iau, 17eg Mehefin, 2021 2.00 yp

Cyswllt: Janine Owen  01267 224030

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB.

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

3.

I YSTYRIED PENODI CYNGHORYDD A.D.T. SPEAKE I GYMRYD LLE CYNGHORYDD I.W. DAVIES FEL AELOD CYNGOR IECHYD CYMUNEDOL HYWEL DDA

4.

I ARWYDDO FEL COFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR IONAWR 13EG, 2021 pdf eicon PDF 194 KB