Agenda

Is-Bwyllgor Trwyddedu B - Dydd Mercher, 31ain Gorffennaf, 2024 9.00 yb

Lleoliad: Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Bryer  01267 224029

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL.

2.

CAIS AM DRWYDDED SAFLE DONUTS & DRAGONS, 7B KING STREET, CARMARTHEN SA31 1BD pdf eicon PDF 104 KB

Dogfennau ychwanegol:

3.

CAIS AM DRWYDDED SAFLE ANVIL KITCHEN, 2 FFORDD Y GLOWYR, BETWS, RHYDAMAN SA18 2FG pdf eicon PDF 79 KB

Dogfennau ychwanegol: