Agenda

Cyngor Sir - Dydd Mercher, 12fed Mai, 2021 10.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

3.

CYHOEDDIADAU'R CADEIRYDD.

4.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNOD CYFARFOD Y CYNGOR A GYNHALIWYD AR:

4.1

3 MAWRTH 2021 pdf eicon PDF 581 KB

4.2

10 MAWRTH 2021 pdf eicon PDF 360 KB

5.

YSTYRIED ENWEBU CADEIRYDD Y CYNGOR AR GYFER BLWYDDYN Y CYNGOR 2021/2022

6.

YSTYRIED ENWEBU IS-GADEIRYDD Y CYNGOR AR GYFER BLWYDDYN Y CYNGOR 2021/2022

7.

YSTYRIED ARGYMHELLION Y BWRDD GWEITHREDOL O RAN Y MATERION CANLYNOL:-

7.1

STRATEGAETH GORFFORAETHOL 2018/23 - DIWEDDARIAD EBRILL 2021 pdf eicon PDF 450 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.2

RHAGLEN MODERNEIDDIO ADDYSG - CYNNIG I ADLEOLI YSGOL HEOL GOFFA I SAFLE NEWYDD A CYNYDDU CAPASITI O 75 I 120 pdf eicon PDF 517 KB

7.3

CYLCH GWAITH BWRDD PENSIWN CRONFA BENSIWN DYFED pdf eicon PDF 325 KB

8.

DERBYN ADRODDIAD CYFARFOD Y BWRDD GWEITHREDOL A GYNHALIWYD AR:-

8.1

22 CHWEFROR 2021 pdf eicon PDF 467 KB

8.2

22 MAWRTH 2021 pdf eicon PDF 348 KB

8.3

12 EBRILL 2021 pdf eicon PDF 291 KB

9.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW).

10.

CWESTIYNAU GAN YR AELODAU (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW)

11.

COFNODION ER GWYBODAETH (AR GAEL AR Y WEFAN)

11.1

PWYLLGOR CRAFFU CYMUNEDAU AC ADFYWIO - 25 CHWEFROR 2021

11.2

PWYLLGOR CRAFFU POLISI AC ADNODDAU - 2 MAWRTH 2021

11.3

PWYLLGOR CYNLLUNIO - 4 MAWRTH 2021

11.4

PWYLLGOR CRAFFU DIOGELU’R CYHOEDD A’R AMGYLCHEDD - 5 MAWRTH 2021

11.5

PWYLLGOR CRAFFU POLISI AC ADNODDAU - 8 MAWRTH 2021

11.6

PWYLLGOR CYNLLUNIO - 16 MAWRTH 2021

11.7

PWYLLGOR CRAFFU GOFAL CYMDEITHASOL AC IECHYD - 11 MAWRTH 2021

11.8

PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG A PHLANT - 17 MAWRTH 2021

11.9

PWYLLGOR GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD - 23 MAWRTH 2021

11.10

PWYLLGOR CRONFA BENSIWN DYFED - 25 MAWRTH 2021

11.11

PWYLLGOR SAFONAU - 25 MAWRTH 2021

11.12

PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO - 26 MAWRTH 2021

11.13

PWYLLGOR CRAFFU POLISI AC ADNODDAU - 29 MAWRTH 2021

11.14

PWYLLGOR CYNLLUNIO - 1 EBRILL 2021

11.15

PWYLLGOR CRAFFU CYMUNEDAU AC ADFYWIO - 12 EBRILL 2021

11.16

PWYLLGOR CRAFFU DIOGELU’R CYHOEDD A’R AMGYLCHEDD - 19 EBRILL 2021

11.17

PWYLLGOR CRAFFU GOFAL CYMDEITHASOL AC IECHYD - 20 EBRILL 2021

11.18

PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG A PHLANT- 21 EBRILL 2021