Agenda

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Iau, 7fed Rhagfyr, 2023 10.00 yb

Lleoliad: Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Julie Owens  01267 224088

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

3.

PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO pdf eicon PDF 233 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

ADRODDIAD APELIADAU pdf eicon PDF 186 KB

5.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR:

5.1

9FED TACHWEDD 2023 pdf eicon PDF 106 KB

5.2

21AIN TACHWEDD 2023 pdf eicon PDF 74 KB