Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mawrth, 21ain Tachwedd, 2023 10.00 yb

Lleoliad: Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kevin Thomas  01267 224027

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr D. Owen a G.B. Thomas.

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant personol.

3.

PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO pdf eicon PDF 245 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

 

PENDERFYNWYD

 

3.1      caniatáu'r cais cynllunio canlynol yn amodol ar yr amodau yn Adroddiad/Atodiad y Pennaeth Lle a Chynaliadwyedd a/neu y rhoddwyd gwybod amdanynt yn y cyfarfod a hefyd ar gael eglurhad bod y trefniadau draenio ar y safle yn cydymffurfio â'r Rheoliadau Ffosffad cyfredol:-

 

 

PL/00462

 

Cais ôl-weithredol am adeilad at ddibenion bridio c?n, Greenview, Llandeilo, SA19 7LD  

 

3.2     caniatáu'r cais cynllunio canlynol yn amodol ar yr amodau yn Adroddiad/Atodiad y Pennaeth Lle a Chynaliadwyedd a/neu y rhoddwyd gwybod amdanynt yn y cyfarfod:-

 

 

PL06769

 

Amrywio Amod 1 Caniatâd Cynllunio E/37932 i ymestyn y cyfnod ar gyfer dechrau'r datblygiad 5 mlynedd arall, Llwybr Beicio Dyffryn Tywi, Nantgaredig, Ffair-fach