Agenda

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Iau, 2ail Chwefror, 2023 10.00 yb

Lleoliad: Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kevin Thomas  01267 224027

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

3.

PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO pdf eicon PDF 956 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

PERFFORMIAD Y GWASANAETH CYNLLUNIO - CHWARTER 3 pdf eicon PDF 104 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 8 RHAGFYR 2022 pdf eicon PDF 94 KB

Dogfennau ychwanegol: