Agenda

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Iau, 18fed Awst, 2022 10.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Julie Owens  01267 224088

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

3.

PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO pdf eicon PDF 322 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 28AIN GORFFENNAF 2022 pdf eicon PDF 77 KB