Agenda

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Iau, 3ydd Chwefror, 2022 10.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

3.

PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO pdf eicon PDF 559 KB

4.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 6ED IONAWR, 2022. pdf eicon PDF 194 KB