Agenda

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Iau, 9fed Rhagfyr, 2021 10.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Bryer  01267 224029

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

3.

PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO pdf eicon PDF 633 KB

4.

PERFFORMIAD Y GWASANAETH CYNLLUNIO - CHWARTER 2 pdf eicon PDF 410 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR:-

5.1

11EG TACHWEDD, 2021 pdf eicon PDF 294 KB

5.2

23AIN TACHWEDD, 2021 pdf eicon PDF 200 KB