Agenda

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Iau, 24ain Mehefin, 2021 10.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martin S. Davies  01267 224059

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

3.

RHANBARTH Y GORLLEWIN - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO pdf eicon PDF 546 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

RHANBARTH Y DE - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO pdf eicon PDF 489 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

RHANBARTH Y DWYRAIN - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO pdf eicon PDF 585 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

LLOFNODWR Y SIARTER CREU LLEOEDD. pdf eicon PDF 194 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR

7.1

27AIN MAI 2021; pdf eicon PDF 230 KB

7.2

8FED MEHEFIN 2021. pdf eicon PDF 192 KB