Agenda

Virtual, Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant - Dydd Mawrth, 30ain Tachwedd, 2021 10.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL GAN GYNNWYS UNRHYW CHWIPIAU PLEIDIAU A RODDIR MEWN YMATEB I UNRHYW EITEM AR YR AGENDA.

Dogfennau ychwanegol:

3.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW)

Dogfennau ychwanegol:

4.

LLES: GWASANAETHAU ADDYSG A PHLANT. pdf eicon PDF 339 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

STRATEGAETH 10 MLYNEDD YR ADRAN ADDYSG. pdf eicon PDF 318 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

TREFNIANT SESIYNAU YMGYSYLLTU A'R YSGOL YN Y DYFODOL. pdf eicon PDF 235 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL pdf eicon PDF 201 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR YR 8FED GORFFENNAF 2021. pdf eicon PDF 407 KB

Dogfennau ychwanegol: