Agenda

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Mawrth, 5ed Rhagfyr, 2023 9.15 yb

Lleoliad: Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Julie Owens  01267 224088

Nodyn: moved from 24.11.23 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

3.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 7 MEDI 2023 pdf eicon PDF 97 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

PANEL ANNIBYNNOL CYMRU AR GYDNABYDDIAETH ARIANNOL ADRODDIAD BLYNYDDOL DRAFFT 2024/25 pdf eicon PDF 115 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

POLISI CYFARFODYDD AML-LEOLIAD pdf eicon PDF 113 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM Y CYNLLUN DATBLYGU AELODAU 2023/24 pdf eicon PDF 92 KB

Dogfennau ychwanegol: