Agenda

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Gwener, 26ain Tachwedd, 2021 10.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Bryer  01267 224029

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB.

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

Dogfennau ychwanegol:

3.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 23AIN MAWRTH 2021 pdf eicon PDF 301 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

SWYDDOGAETH GRAFFU CYNGOR SIR CAERFYRDDIN -ADRODDIAD BLYNYDDOL 2020/21 pdf eicon PDF 321 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

DARPARIAETH TGCH I'R AELODAU pdf eicon PDF 431 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

PANEL ANNIBYNNOL CYMRU AR GYDNABYDDIAETH ARIANNOL ADRODDIAD BLYNYDDOL DRAFFT - CHWEFROR 2021 pdf eicon PDF 433 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD 2020-21 pdf eicon PDF 209 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

SWYDDOGAETH Y GWASANAETH DEMOCRATAIDD pdf eicon PDF 218 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM Y PECYN CYMORTH DATBLYGU AELODAU pdf eicon PDF 491 KB

Dogfennau ychwanegol: