Agenda

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Iau, 19eg Mawrth, 2020 10.00 yb, WEDI EI GANSLO

Lleoliad: Ystafell Y Cadeirydd, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Nodyn:

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB.

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

3.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 2AIL RHAGFYR 2020 pdf eicon PDF 315 KB

4.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM GYNLLUN DATBLYGU'R AELODAU 2020/21 pdf eicon PDF 144 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

DATBLYGIAD AELODAU - ADOLYGIADAU O DDATBLYGIAD PERSONOL pdf eicon PDF 100 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

ADRODDIAD BLYNYDDOL PANEL ANNIBYNNOL CYMRU AR GYDNABYDDIAETH ARIANNOL (IRPW), (CHWEFROR, 2020) pdf eicon PDF 85 KB

7.

PANEL ANNIBYNNOL CYMRU AR GYDNABYDDIAETH ARIANNOL: ADRODDIAD ATODOL DRAFFT 2020 I 2021 pdf eicon PDF 125 KB

Dogfennau ychwanegol: