Agenda

Pwyllgor Craffu Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd - Dydd Iau, 25ain Tachwedd, 2021 10.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Janine Owen  01267 224030

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL GAN GYNNWYS UNRHYW CHWIPIAU PLEIDIAU A RODDIR MEWN YMATEB I UNRHYW EITEM AR YR AGENDA.

Dogfennau ychwanegol:

3.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW)

Dogfennau ychwanegol:

4.

GRWP GORCHWYL A GORFFEN DIOGELU'R CYHOEDD A'R AMGYLCHEDD 2021/22 DIWEDDARIAD pdf eicon PDF 318 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

STRATEGAETH SEILWAITH GWEFRU CERBYDAU TRYDAN CYNGOR SIR CAERFYRDDIN (CSC) - DATGARBONEIDDIO TRAFNIDIAETH pdf eicon PDF 339 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

LLAWLYFR CYNNAL A CHADW'R CYNLLUN RHEOLI ASEDAU PRIFFYRDD pdf eicon PDF 405 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

ADRODDIAD DATGANIAD BLYNYDDOL 2021 Y CYNLLUN RHEOLI ASEDAU PRIFFYRDD pdf eicon PDF 343 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL pdf eicon PDF 298 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 4 HYDREF 2021 pdf eicon PDF 437 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

RHYBUDD PENDERFYNIADAU pdf eicon PDF 298 KB

Dogfennau ychwanegol: