Agenda

Pwyllgor Craffu Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd - Dydd Llun, 4ydd Hydref, 2021 2.00 yp

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Janine Owen  01267 224030

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL GAN GYNNWYS UNRHYW CHWIPIAU PLEIDIAU A RODDIR MEWN YMATEB I UNRHYW EITEM AR YR AGENDA.

Dogfennau ychwanegol:

3.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW)

Dogfennau ychwanegol:

4.

EGLURHAD AM BEIDIO Â CHYFLWYNO ADRODDIAD CRAFFU pdf eicon PDF 97 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

YMATEB I LLIFOGYDD MEWN ARGYFWNG - TREFNIADAU DIGWYDDIADAU STORM pdf eicon PDF 421 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

ADRODDIAD PERFFORMIAD CWARTER 1 2021/22 (1 EBRILL I 30 MEHEFIN 2021) pdf eicon PDF 571 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

STRATEGAETH WASTRAFF I'R DYFODOL pdf eicon PDF 496 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

DIWEDDARIAD AR GAMAU GWEITHREDU Y PWYLLGOR CRAFFU pdf eicon PDF 115 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

ATGYFEIRIAD GAN Y PWYLLGOR CRAFFU CYMUNEDAU AC ADFYWIO - AR GYFER DARPARIAETH PAFINAU MEWN ARDALWEDD GWLEDIG pdf eicon PDF 299 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL pdf eicon PDF 199 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 2 GORFFENNAF 2021 pdf eicon PDF 435 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

RHYBUDD PENDERFYNIADAU pdf eicon PDF 372 KB

Dogfennau ychwanegol: