Mater - cyfarfodydd

APPOINTMENT OF LA GOVERNORS

Cyfarfod: 29/09/2023 - Yr Aelod Cabinet dros Addysg a'r Gymraeg (eitem 3)

3 PENODI LLYWODRAETHWYR A.LL pdf eicon PDF 106 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Aelod Cabinet yn ystyried y ceisiadau oedd wedi dod i law am y swyddi Llywodraethwyr Awdurdod Lleol yn y sir. Roedd gwahoddiad i gyflwyno enwebiadau wedi'i roi i'r Cadeirydd, i Bennaeth yr Ysgol ac i'r Aelod(au) Lleol yn achos Ysgolion Cynradd/yr aelod(au) a oedd yn llywodraethwyr yn achos Ysgolion Uwchradd.

 

Dywedwyd bod Llywodraethwyr Awdurdod Lleol yn cael eu penodi am 4 blynedd ac, os oedd y lle'n wag oherwydd bod cyfnod yr unigolyn yn y swydd yn dod i ben, bod nodyn ynghylch hynny yn y manylion am yr unigolyn os oedd am gael ei ailbenodi.

 

Nodwyd hefyd y gallai'r holl Gynghorwyr Sir, ar ôl cael eu hethol, bennu ar ba gyrff llywodraethu ysgolion y byddent yn eistedd, a byddai eu penderfyniad yn cael blaenoriaeth dros Lywodraethwyr Awdurdod Lleol na chafodd eu hethol. O ganlyniad, gallai Cynghorwyr Sir enwebu i wasanaethu fel Llywodraethwyr Awdurdod Lleol ar ysgol lle nad oedd lle gwag ac os oedd gormod o lywodraethwyr, byddai'r Cyngor yn nodi pa Lywodraethwr Awdurdod Lleol yr oedd yn ofynnol iddo roi'r gorau i'r swydd.

 

PENDERFYNWYD, ar ôl ystyried y ceisiadau oedd wedi dod i law, benodi'r canlynol yn Llywodraethwyr Awdurdod Lleol er mwyn cyflawni'r rhwymedigaethau statudol i lenwi lleoedd gwag ar Gyrff Llywodraethu:- 

 

Ysgol Gynradd

Penodiadau

Cwrt-henri, Ffair-fach a Thalyllychau

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Mrs A Hughes

 

Dewi Sant

(3 x swydd wag - 2 gyfredol ac un o 4Tachwedd 2023 - 2 enwebiad)

 

 

 

Mr E Jones

Mr D Picken

 

Maes y Morfa

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Mr A Muszynski

 

Ysgol Gymraeg Rhydaman

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Dr. S. Page

 

Saron

(1 lle gwag o 22 Tachwedd 2023 - 1 enwebiad)

 

Y Cyng. Karen Davies

Stebonheath

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Ms S Farrell

Trimsaran

(1 lle gwag o 4 Tachwedd 2023 - 1 enwebiad)

Mr R Sully

T?-croes

(1 lle gwag o 22 Tachwedd 2023 - 1 enwebiad)

 

Y Cyng. Tina Higgins

Y Felin

(1 lle gwag o 30 Tachwedd 2023 - 1 enwebiad)

Mr H Richards

 

Ysgol Uwchradd

Penodiadau

Bro Myrddin

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

 

Mr R Jones

 

Coedcae

(1 lle gwag – 2 enwebiad)

Y Cyng. Janet Williams

Ysgol Emlyn

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Mr J Rix

 

Ysgol Uwchradd y Frenhines Elizabeth 

(4 x swydd wag - 3 cyfredol ac un o 7 Rhagfyr 2023 - 2 enwebiad)

 

 

Y Cyng. Russell Sparks

Mr J Russell

 

Ysgol Sant Ioan Llwyd

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

 

Mr A Jones

 

 


Cyfarfod: 27/09/2023 - Yr Aelod Cabinet dros Addysg a'r Gymraeg (eitem 3.)

3. PENODI LLYWODRAETHWYR A.LL pdf eicon PDF 106 KB

Dogfennau ychwanegol: