Mater - cyfarfodydd

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL.

Cyfarfod: 14/09/2023 - Yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Trafnidiaeth, Gwastraff a Seilwaith (eitem 1)

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL.

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant personol.

 

 


Cyfarfod: 11/08/2023 - Yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Trafnidiaeth, Gwastraff a Seilwaith (eitem 1)

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL.

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol.