Mater - cyfarfodydd

TACKLING POVERTY PLAN.

Cyfarfod: 19/06/2023 - Cabinet (eitem 10)

10 CYNLLUN TRECHU TLODI. pdf eicon PDF 106 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Cabinet yn ystyried y Cynllun Trechu Tlodi a oedd yn amlinellu ymagwedd y Cyngor tuag at fynd i'r afael â materion sy'n gysylltiedig â thlodi.

 

Mae'r Cynllun hwn yn canolbwyntio ar yr agenda trechu tlodi ehangach, a nodir camau allweddol dros y 12 mis nesaf a fydd yn cefnogi ymateb y Cyngor i'r argyfwng costau byw presennol. Bydd y Cynllun hwn yn cael ei adolygu pan fydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ei Strategaeth Tlodi Plant, a ddisgwylir o fewn y 12 mis nesaf.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL gymeradwyo Cynllun Trechu Tlodi y Cyngor 2023.