Mater - cyfarfodydd

EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL

Cyfarfod: 04/10/2022 - Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd (eitem 9)

9 EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL pdf eicon PDF 80 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y rhestr o eitemau i gael eu cynnwys ar yr agenda ar gyfer y cyfarfod nesaf oedd i'w gynnal ar 24 Tachwedd 2022 a rhoddwyd cyfle i'r Pwyllgor wneud cais am unrhyw wybodaeth benodol yr hoffai'r Aelodau ei chynnwys yn yr adroddiadau.

 

Yn ogystal â'r adroddiadau a oedd i'w cyflwyno yng nghyfarfod ffurfiol y Pwyllgor Craffu ar 24 Tachwedd, nododd yr Aelodau'r adroddiadau a fyddai hefyd yn cael eu dosbarthu iddynt y tu allan i broses graffu ffurfiol y Pwyllgor.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL dderbyn y rhestr o'r eitemau i'w hystyried yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor ar 24 Tachwedd 2022.