Mater - cyfarfodydd

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Cyfarfod: 04/10/2022 - Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd (eitem 1)

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorydd A.D.T. Davies a Gynghorydd C. Evans.