Mater - cyfarfodydd

SOCIAL CARE & HEATH SCRUTINY COMMITTEE FORWARD WORK PROGRAMME FOR 2022/23

Cyfarfod: 05/10/2022 - Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (eitem 9)

9 CYNLLUN WAITH Y PWYLLGOR CRAFFU IECHYD A GWASANAETHAU CYMDEITHASOL AR GYFER 2022/23 pdf eicon PDF 131 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ei Flaengynllun Waith ar gyfer blwyddyn nesaf y cyngor. Roedd y Cynllun wedi'i lunio mewn sesiwn anffurfiol i'r Pwyllgor a gynhaliwyd ym mis Medi ac roedd yn nodi'r rhaglen waith bresennol ar gyfer 2022/23.

 

Nodwyd ei bod yn ofynnol yn ôl Cyfansoddiad y Cyngor i bob Pwyllgor Craffu ddatblygu a chyhoeddi blaengynllun gwaith blynyddol, gan nodi materion ac adroddiadau sydd i'w hystyried yn ystod blwyddyn y cyngor.

 

PENDERFYNWYD cadarnhau Blaengynllun Gwaith y Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer 2022/23.