Mater - cyfarfodydd

EGLURHAD AM BEIDIO Â CHYFLWYNO ADRODDIAD CRAFFU

Cyfarfod: 05/10/2022 - Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (eitem 10)

10 EGLURHAD AM BEIDIO Â CHYFLWYNO ADRODDIADAU CRAFFU pdf eicon PDF 78 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor eglurhad am beidio â chyflwyno'r adroddiadau craffu canlynol:-

 

·         Adroddiad Rheoli Perfformiad Chwarter 1

·         Adroddiad Blynyddol y Cyngor ar Amcanion Llesiant.

 

PENDERFYNWYD nodi'r eglurhad am beidio â chyflwyno'r adroddiadau.