Mater - cyfarfodydd

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

Cyfarfod: 05/10/2022 - Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (eitem 2)

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL GAN GYNNWYS UNRHYW CHWIPIAU PLEIDIAU A RODDIR MEWN YMATEB I UNRHYW EITEM AR YR AGENDA

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Y Cynghorydd

Rhif(au) y Cofnod

Y Math o Fuddiant

M. James

4. Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol 2021/22

Mae aelod agos o'r teulu mewn cartref gofal yn y sir;

M. James

 

5. Cymeradwyo Strategaeth Dementia Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru

Mae aelod agos o'r teulu wedi cael diagnosis o ddementia;

H.A.L. Evans

 

5. Cymeradwyo Strategaeth Dementia Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru

Mae ei g?r wedi cael diagnosis o nam gwybyddol ysgafn.

 

Ni chafwyd dim datganiadau ynghylch buddiannau personol na chwip waharddedig.