Mater - cyfarfodydd

SCRUTINY ACTIONS UPDATE

Cyfarfod: 30/09/2021 - Pwyllgor Craffu Cymunedau ac Adfywio (eitem 8)

8 DIWEDDARIAD AR GAMAU GWEITHREDU Y PWYLLGOR CRAFFU pdf eicon PDF 128 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor adroddiad a nodai'r hyn a wnaed mewn perthynas â cheisiadau neu atgyfeiriadau a oedd wedi deillio o gyfarfodydd blaenorol.

 

Rhoddwyd sylw i'r mater canlynol wrth drafod yr adroddiad:-

·       Cyfeiriwyd at y cynnydd presennol a wnaed ar gamau gweithredu CS13 ac CS17 ar gyfer 2019/20 ac y dylid darparu adroddiadau arnynt i gyfarfod yn y dyfodol, fel yr awgrymwyd.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL y dylid derbyn yr adroddiad yn amodol ar fod adroddiadau ar Gamau Gweithredu CS13 ac CS17 ar gyfer 19/20 yn cael eu cyflwyno i un o gyfarfodydd y pwyllgor yn y dyfodol.