Manylion y penderfyniad

CYFEDDU ADEILADAU A SAFLEOEDD AR GYFER DARPARU LLETY TAI O DAN RAN II O DDEDDF TAI 1985

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pennaeth Adfywio

Statws Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Ydy

Diben:

Rheoleiddio cyfeddiant blaenorol tir ac adeiladau at ddibenion Rhan II o Ddeddf Tai 1985 o dan ddarpariaethau Adran 122 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972

Penderfyniad:

Cymeradwyo cyfeddu'r adeiladau a'r safleoedd a nodwyd yn yr adroddiad hwn ar gyfer darparu llety tai o dan Ran II o Ddeddf Tai 1985

 

 

Reasons for the decision:

Hwyluso datblygiad preswyl yn unol â nodau ac amcanion strategol Tai ac Adfywio ar gyfer blaenoriaethau o ran tai fforddiadwy ac adfywio yn Sir Gaerfyrddin

 

Dyddiad cyhoeddi: 10/03/2023

Dyddiad y penderfyniad: 10/03/2023

Effective from: 18/03/2023

Dogfennau Cefnogol: