Cyng. Haydn Bateman

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
Avondale
17 Pen-y-bryn
Sychdyn
Flintshire
CH7 6EE

Ffôn:  01352 754510

E-bost:  Haydn.bateman@flintshire.gov.uk

Penodiadau'r pwyllgor