Cyng. Robert Summons

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
19 West Street
Rosemarket
Milford Haven
Pembrokeshire
SA73 1JH

Ffôn:  01646 600827

E-bost busnes:  cllr.rob.summons@pembrokeshire.gov.uk

Penodiadau'r pwyllgor