Cyng. Lloyd Edwards

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
13 Maes Seilo
Penrhyncoch
Ceredigion
SY23 3FL

Ffôn:  07375498571

E-bost busnes:  lloyd.edwards@ceredigion.gov.uk

Penodiadau'r pwyllgor