Cyng. Alun Lloyd Jones

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
Murmur yr Ystwyth
14 Maes Isfryn
Llanfarian
Aberystwyth
SY23 4UG

Ffôn:  01970 623661

E-bost busnes:  alun.lloydjones@ceredigion.gov.uk

Penodiadau'r pwyllgor