Cyng. Jeanette Gilasbey

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Cydweli