Cyng. Bill Thomas

Plaid: Llafur

Ward: Felinfoel

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
38 Parc Howard Avenue
Llanelli
Carms.
SA15 3JY

Ffôn:  01554 757919

Ffôn Symudol:  07866700917

E-bost busnes:  BillThomas@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Bill Thomas fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor