Cyng. Dorian Williams

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Abergwili